A Tabulapláza Alapítvány bemutatása

Az alapítvány célja a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálás és tájékoztatás. Lehetőség biztosítása a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, megszólalására. Ennek érdekében rendezvényeket szerveztünk, kisközösségi rádiót működtettünk a korábbi évek folyamán, majd 2008-ban elkészítettük a Világosan a civilekről című komplex oktatási anyagot. Fontos tevékenységünk a kisközösségek fejlesztése, és a társadalmi aktivitásuk növelése. Ennek keretében aktívan működtünk közre nyíregyházi és kistelepülési programok megvalósításában.

Az Alapítvány vezetését 5 tagú kuratórium látja el, melynek munkáját 15-20 fő önkéntes segíti. A kuratórium tagjai, akik Nyíregyházán elismert személyek, önkéntes munkában vesznek részt az alapítvány munkájában. Az alapítvány adminisztratív és szervezési ügyeit egy főállású alkalmazott látja el.

A szervezetünk legnagyobb erőssége, a szakmai kapcsolatrendszere és a lelkes jó hangulatú önkéntes gárda. Munkatársaink több évre visszanyúló civil tapasztalatainak nyomán olyan programok valósultak meg, melyek hosszú távon a teljes hazai civil közösség kapacitását növelhetik.